Daily Bible Devotion, 18 November, Ezekiel 10 ( Yehezkiel 10), ” No more glory of God in the temple, tidak ada lagi kemuliaan Tuhan di bait Allah”

Ezekiel 10:4-6 (NET) Then the glory of the Lord arose from the cherub and moved to the threshold of the temple. The temple was filled with the cloud while the court was filled with the brightness of the Lord’s glory.
The sound of the wings of the cherubim could be heard from the outer court, like the sound of the sovereign God when he speaks.
When the Lord commanded the man dressed in linen, “Take fire from within the wheelwork, from amofng the cherubim,” the man went in and stood by one of the wheels.

Yehezkiel 10:4-6 (TB) Dalam pada itu kemuliaan TUHAN naik dari atas kerub dan pergi ke atas ambang pintu Bait Suci, dan Bait Suci ini dipenuhi oleh awan itu dan pelatarannya penuh dengan sinar kemuliaan TUHAN.
Suara sayap kerub itu terdengar sampai pelataran luar seperti suara ALLAH Yang Mahakuasa, kalau Ia berfirman.
Ia memerintahkan kepada orang yang berpakaian lenan itu: “Ambillah api dari tengah-tengah roda-rodanya, dari tengah-tengah kerub itu!” Maka yang berpakaian lenan ini pergi berdiri di samping salah satu dari roda-roda itu.

Setelah berpuluh puluh Tahun umat Israel memberontak, menyembah berhala, menolak panggilan pertobatan Tuhan, maka tiba waktunya untuk hadirat Tuhan di bait Allah pergi dan meninggalkan bait Suci.

Tanpa ada hadirat Tuhan di bait Allah maka kemuliaan Tuhan tidak lagi terpancar dari bait Allah.

Bait Allah hanya menjadi bangunan fisik tanpa kuasa dan tanpa hadirat Tuhan, kota Jerusalem pun kehilangan hadirat Tuhan atasnya.

Pembaca terkasih, Tuhan tidak pernah memaksakan kehendak, ia sangat menghargai kehendak bebas umat manusia, ketika hadirat Tuhan tidak lagi di inginkan manusia maka Ia akan pergi meninggalkan tempat itu.

Bait Allah, tempat ibadah tanpa ada hadirat Tuhan hanyalah sebuah ruangan tempat kumpulan sosial berada, tanpa hadirat Tuhan maka tidak akan ada kuasa, mukjizat, dan perlindungan Tuhan.

Leave Response

Your email address will not be published. Required fields are marked *