Daily Bible Devotion, 24 July, Isaiah 16 ( Yesaya 16),” three year reaping for Moab 3 tahun menuai bagi Moab”

Isaiah 16:14 (NET) Now the Lord makes this announcement: “Within exactly three years Moab’s splendor will disappear, along with all her many people; there will be just a few, insignificant survivors left.”

Yesaya 16:14 (TB) Maka sekarang TUHAN berfirman: “Dalam tiga tahun, menurut masa kerja prajurit upahan, maka kemuliaan Moab, serta dengan keramaiannya yang besar, akan menjadi kehinaan, dan orang yang tertinggal akan sangat sedikit dan tiada berkuasa.”

Apa yang ditabur pasti dituai suatu bangsa, jarak antara masa tabur dan masa menuai bisa bertahun tahun hingga puluhan tahun, tergantung apa yang ditaburnya.

Bangsa Moab menabur kejahatan ,pemberontakan dosa, penyembahan berhala, penindasan terhadap bangsa lain, dan juga penyembahan berhala ! mereke menabur dan akan menuai.

Ketika tiba masa menuai, Tuhan mengirimkan nabi Yesaya untuk membawa pesan bahwa mereka akan menuai perbuatan mereka !

Bukannya bertobat , bangsa Moab malah menentang pembawa pesan dan tetap pada kelakuan mereka , dan apa yang di nubuatkan Yesaya pun terjadi, Moab pun menuai petaka kebinasaan dalam 3 tahun! persis seperti peringatan Nubuatan nabi Yesaya !

Pembaca terkasih ingatlah ada masa menabur dan masa menuai,.jarak antara masa menabur dan menuai bertahun – tahun ,tetapi setiap tingkah laku suatu bangsa, masyarakat,individu pasti akan membawa suatu penuian, tinggal apakah yang ditabur adalah kebaikan atau tingkah laku yang tidak baik, semua ada konsekuensinya dan itu adalah pilihan kehendak bebas manusia.

Leave Response

Your email address will not be published. Required fields are marked *